Welkom bij TIJDREIZIGER.NU; onze interactieve historische tijdlijnen!
Deze site is nog onder constructie. Dit traject vereist veel onderzoek, waardoor de tijdlijnen continu aan verandering onderhevig zijn. Hieronder kun je de tijdlijnen tot dusver bekijken en helemaal onderin kun je meer lezen over ons! Binnenkort verschijnt hier een link die naar Wikiwijs leidt, waar we de tijdlijnen, gekoppelde lessen, ideeën en afbeeldingen beschikbaar zullen maken voor scholen en geïnteresseerden! 

Tijdvak 0 – Het ontstaan van de wereld:
13,7 miljard jaar geleden tot 3500 voor Christus

Dit tijdvak loopt van 13,7 miljard jaar geleden (ontstaan van het heelal) tot 3500 voor Christus (schepping van de aarde volgens de bijbel). De moderne wetenschap ontdekt steeds meer over het ontstaan van het heelal. Op dit moment gaan we ervan uit dat het heelal 14 miljoen jaar geleden is ontstaan met de oerknal. Hieruit ontstond ons zonnestelsel met de planeet aarde. Langzaamaan onsttonden de eerste levende cellen, de eerste waterdieren.

Tijdvak 1 – De Prehistorie:
Tijd van jagers, verzamelaars en boeren – tot 3000 voor Christus

 Start met gebruik eerste gereedschappen 2,5 miljoen jaar geleden tot de uitvinding van het schrift 3500 jaar voor Christus (ijzertijd loopt in Europa tot 100 na Christus).

Tijdvak 1 – De Prehistorie:
Tijd van jagers, verzamelaars en boeren – tot 3000 voor Christus

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas ullamcorper pretium orci, sit amet aliquam nulla bibendum eu. Etiam sit amet dui sapien. Donec vel arcu eros. Proin odio ipsum, volutpat ut sapien vehicula, fermentum varius diam. Ut vel vulputate mauris, ac rutrum sem. 

Tijdvak 3a – De Vroege Middeleeuwen:
Tijd van monniken en ridders -500 tot 1000 na Christus
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas ullamcorper pretium orci, sit amet aliquam nulla bibendum eu. Etiam sit amet dui sapien. Donec vel arcu eros. Proin odio ipsum, volutpat ut sapien vehicula, fermentum varius diam. Ut vel vulputate mauris, ac rutrum sem. 

Tijdvak 3b – De Late Middeleeuwen:
Tijd van steden en staten – 1000 tot 1500 na Christus

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas ullamcorper pretium orci, sit amet aliquam nulla bibendum eu. Etiam sit amet dui sapien. Donec vel arcu eros. Proin odio ipsum, volutpat ut sapien vehicula, fermentum varius diam. Ut vel vulputate mauris, ac rutrum sem. 

Tijdvak 4 – De Renaissance:
Tijd van ontdekkers en hervormers – 1500 tot 1600 na Christus

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas ullamcorper pretium orci, sit amet aliquam nulla bibendum eu. Etiam sit amet dui sapien. Donec vel arcu eros. Proin odio ipsum, volutpat ut sapien vehicula, fermentum varius diam. Ut vel vulputate mauris, ac rutrum sem. 

Tijdvak 5 – De Gouden Eeuw en de handelsreizen van de VOC en WIC:
De tijd van regenten, vorsten, pruiken en revoluties – 1600 tot 1800

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas ullamcorper pretium orci, sit amet aliquam nulla bibendum eu. Etiam sit amet dui sapien. Donec vel arcu eros. Proin odio ipsum, volutpat ut sapien vehicula, fermentum varius diam. Ut vel vulputate mauris, ac rutrum sem. 

Tijdvak 6 – De industriële revolutie:
De tijd van burgers en stoommachines – 1800 tot 1900

 Door de uitvinding van de stoommachine, ontstond verstedelijking en veel nieuwe ontwikkelingen, ook de trein en het spoor. Trek van het land naar de stad, werken in fabrieken en kinderarbeid. Daardoor Kinderwetje van Van Houten: alle kinderen naar school. Ook kwam er aandacht voor de rechten van arbeiders: vakbonden en socialisme van Karl Marx. 

Parallel daaraan liep de ontwikkeling in de koloniën met Max Havelaar en de afschaffing van de slavernij. In Engeland was dit een bloeitijd van het koloniale leven (Pax Brittania), soort ideaalbeeld van paradijslijk leven in de tropen. Politiek gezien werd de grondwet opgericht. Koning Willem bracht veel economische hervormingen/handel/kanalen gegraven, noordzeekanaal. Vrouwen kregen ook iets meer ruimte. Aletta Jacobs studeerde geneeskunde. Wilhelmina werd geboren en besteeg op haar 18e de troon.

Tijdvak 7 – De tijd van de wereldoorlogen:
1900 tot 1950 Tijdens de industriële revolutie zie je al dat er veel veranderd is door de uitvinding van de stoommachine. Al deze veranderingen leidden tot maatschappelijke verschuivingen en onrust, die zich vertaalde in veel politieke onrust. Dit speelde allemaal mee in de aanloop naar de eerste en tweede wereldoorlog. De uitvinding van de auto en het vliegtuig, de eerste onzinkbare boot Titanic, de uitvinding van penicilline, de damesmode die veranderde van strakke korsetten naar kortere, ruimzittende jurken.

In de politieke chaos werd de moord op Franz Ferdinant de gebeurtenis die de aanleiding vormde voor de eerste wereldoorlog. Het meest kenmerkende aspect van deze oorlog waren de loopgraven. Uiteindelijk stierven aan het einde van de oorlog nog veel meer mensen aan de Spaanse Griep dan aan de strijd. Door de misstanden in de fabrieken en de slechte levensomstandigheden van arbeiders, kwam het communisme op. Dit uitte zich in de Russische Revolutie in 1917. Na de eerste wereldoorlog volgde de roaring 20s, waarin de rokken korter werden en vrouwen meer emancipeerden. Het leven moest gevierd worden, totdat de beurscrash van 1930 een wereldwijde crisis inluidde. Dit leidde tot grote armoede en de opkomst van het Nationaal Socialisme onder leiding van Hitler in Duitsland.

Achtergrond

Hoe maak je voor leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs inzichtelijk wat er allemaal plaatsvond in een bepaald tijdvak? Dat kan binnenkort met een interactieve historische tijdlijn waar kinderen zelf beelden aan kunnen toevoegen. De Noordwijkse Methode en creatief bureau ARTvertisements hebben deze tijdlijn samen ontwikkeld. Ook hebben diverse Leidse samenwerkingspartners en een aantal scholen bijgedragen zowel qua kennis als beeld. De tijdlijn bevat naast iconische beelden ook een alternatieve kijk op onze geschiedenis en biedt ruimte voor onbeperkte diversiteit aan extra beelden die de gebruikers kunnen toevoegen.

Frum van Egmond, Niki Koutouras en Barbara van Druten hebben alledrie zowel overlappende als afwijkende rollen, waarvan een paar uitgelicht kunnen worden. Daar waar Frum (Stichting De Noordwijkse Methode) voornamelijk op concept, invulling en educatieve ideeën zit, ligt Niki’s (ARTvertisements) kracht in verbinding van partijen, communicatie en een strategisch sterk creatief concept, vervolgens zet Barbara (ARTvertisements) de gezamenlijk gecreëerde concepten om in de (digitale) collages, haar kracht ligt in visuele storytelling. Alledrie de vrouwen zijn sterk in (visuele) communicatie en marketing.

“Veel kinderen hebben geen idee wanneer gebeurtenissen plaatsvonden in de geschiedenis”, vertelt Frum van Egmond van de Noordwijkse Methode. “Door per tijdvak een kijkplaat te maken, wordt dit wel zichtbaar. Neem bijvoorbeeld de Egyptische piramides en de sfinx van Gizeh. Deze zijn al gebouwd in de prehistorie. Cleopatra leefde zo’n 2500 jaar later, in de Romeinse tijd. Op onze interactieve tijdlijn brengen we dat in beeld.”

Het doel werd om de geschiedenistijdvakken visueel te maken. Dan kunnen kinderen zien wat er nog meer gebeurde in dezelfde tijd als het onderwerp waarover ze aan het leren zijn. Dat was het basisidee waar Frum, Barbara en Niki mee aan de slag gingen.

“De tijdlijn is op diverse manieren beschikbaar en heeft bij elk tijdvak een gekleurde lege balk waar kinderen en leerkrachten eigen beelden kunnen toevoegen. De tijdlijn is gebaseerd op de huidige SLO, maar op deze wijze kan élk perspectief en onderwerp aan bod komen. Dit is een antwoord op een actueel vraagstuk, waarbij er steeds meer behoefte is om op andere manieren naar gebeurtenissen uit de geschiedenis te kijken, zoals bijvoorbeeld de Gouden Eeuw en ons slavernij verleden. Scholen kunnen de tijdlijn zelf printen en naar eigen inzicht gebruiken. De bedoeling is echter om de tijdlijn ook fysiek aan te gaan bieden zodat je deze kunt ophangen in je klas of op grotere schaal in de hal of een gang in de school. Het belangrijkste is de combinatie van een kijkplaat per tijdvak met beelden die je er zelf aan kunt toevoegen.” Op dit moment werken Frum, Barbara en Niki aan een beeldbank waarin rechtenvrije beelden te vinden zijn die je kunt toevoegen aan de tijdlijn. Deze beelden sluiten bijvoorbeeld aan bij thema’s als invloedrijke vrouwen, oude culturen en ontdekkingsreizen. Hierbij wordt naast het Westers-Nederlandse perspectief juist ook ruimte geboden aan wereldgeschiedenis.

Veel dank aan LEF, het Rijksmuseum van Oudheden, ICLON, het Wereldmuseum, Wikiwijs en de diverse betrokken scholen voor alle kennis, beeld en hulp binnen dit project! Meer weten? Neem contact op met Frum via frum@noordwijksemethode.nl of met Niki of Barbara via info@ARTvertisements.com